Uutinen   08 joulukuuta 2022

Suomi on kyberturvallisuuden edelläkävijä – Ruotsin tulisi seurata perässä

Suomen hallitus käynnisti joulukuun alussa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johdolla uuden projektin. Sen tarkoituksena on parantaa yhteiskunnan kannalta kriittisten yritysten ja organisaatioiden tietoturvaa.

Tietoturva
Suomi on kyberturvallisuuden edelläkävijä – Ruotsin tulisi seurata perässä

Gustav Berghog on Junglemapin toimitusjohtaja ja Eino Heinonen työskentelee Junglemapin Business Development Managerina.

- Kyseessä on erittäin hieno aloite, jota Ruotsin tulisi välittömästi seurata, kirjoittavat Junglemapin Business Development Managerina toimiva Eino Heinonen ja yhtiön toimitusjohtaja Gustav Berghog.

 

He nostavat esille kolme aloitteen hyötyä. Suomen aloite perustuu tietoturvaseteliin, joka on taloudellinen tuki niin sanottujen huoltovarmuuskriittisten yritysten tietoturvan parantamiseen. 

 

Tietoturvaan investointi on yrityksille hyvä asia. Aloite perustuu kolmeen keskeiseen asiaan, joihin on tärkeää kiinnittää huomiota: 

 

Tukea sekä suurille että pienille yrityksille 

 

Pk-yritykset ovat usein kyberhyökkäyksille haavoittuvaisempia kuin suuret yritykset. Suomalainen tuki jakautuu kahteen eri variaatioon. Hieman pienempi tuki on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, kun taas hieman suurempi paketti on suuryrityksille, joissa tarvitaan myös yhteisrahoitusta. Tällä tavoin projekti kattaa suurimman osan yrityksistä. 

 

Investointi sekä teknisiin järjestelmiin että koulutukseen 

 

Suomalainen tietoturvaseteli on erittäin hyvin suunniteltu, sillä tukea voidaan käyttää niin teknisiin parannuksiin kuin työntekijöiden kouluttamiseen. Tällä tavoin voidaan kehittää sekä ihmisten osaamista että investoida teknologiaan.

 

Investointi useille eri toimialoille 

 

Lista Suomen hallituksen yhteiskuntakriittisiksi määrittelemistä toimialoista on pitkä. Mukana on peräti 15 eri toimialaa. Ensisijaisesti esimerkiksi metsätaloutta, energiahuoltoa tai vesihuoltoa harjoittavat toimialat ovat pitkälle digitalisoituneita ja kaikki työntekijät ovat osa digitalisaatiota. Tämä tarkoittaa, että tietoturvaseteli ei jätä tiettyjä aloja ulkopuolelle maan tietoturvan suhteen. 

 

Ruotsin pitäisi seurata esimerkkiä 

 

NCSI:n tilastojen mukaan Suomi ja Ruotsi ovat kyberturvallisuuden suhteen vertailukelpoisia. Kyberturvallisuuden yhdistetyssä indeksissä Suomi on nyt sijalla 11 ja Ruotsi 14. sijalla. Ruotsin hallituksella olisi hyvä syy ottaa mallia tietoturvasetelistä. Suomen kaltaista merkittävää panostusta kaivattaisiin kovasti länsinaapurissa. Molempien maiden on tehtävä yhteistyötä ja edettävä askel askeleelta kohti turvallisempaa tietoturvaympäristöä.

 

Tiedämme, että kahdeksan kymmenestä kyberhyökkäyksestä onnistuu inhimillisen virheen vuoksi. Tarve panostaa merkittävästi tietoturvatietoisuuden lisäämiseen on suuri. Suomen valtion tuki yrityksille on aloite, jota Ruotsin hallituksen pitäisi pystyä seuraamaan. 

 

Gustav Berghog 

Toimitusjohtaja

Junglemap 

 

Eino Heinonen 

Business Development Manager

Junglemap 

 

 

 

Uutinen   08 joulukuuta 2022