Asiakaskertomus  

Viking Line on saavuttanut selkeää edistystä tietoturvatietoisuudessa

Tietoturvallisuus on Viking Linella hyvin tärkeää. Yhtiön aluksilla työskentelee noin 200 henkilöä ja heistä noin 30-40 henkilöä käyttää omia tietokoneitaan. Kaikki työntekijät ovat kuitenkin yhteydessä yrityksen IT-ympäristöön tavalla tai toisella. Tämän takia on todella tärkeää, että jokaisella on pääsy tietoturvaa käsitteleville kurssille. Niin maissa kuin merillä työskentelevä henkilöstö toivoikin, että kurssina olisi nimenomaan Junglemapin NanoLearning.

Turvallisuus
Oppiminen
Viking Line on saavuttanut selkeää edistystä tietoturvatietoisuudessa

- Moni miehistön työntekijä oli aiemmin osallistunut NanoLearning-kurssille, kun he työskentelivät maissa ollessaan eräässä projektissa. He miettivätkin, että olisi mukavaa osallistua NanoLearning-kurssille myös merellä ollessa, kertoo Viking Linen johtaja Alexander Östergård.

 

Tietoturvaan keskittynyt NanoLearning on nykyään käytössä myös laivoilla. Kursseja voi opiskella tietokoneilla, joita henkilökunnan jäsenet käyttävät. Tämän ansiosta useampi henkilö voi osallistua kursseille, mutta siitä ei saa selkeää kuvaa, ketkä ovat osallistuneet kursseille.

 

Turvallisuus on noussut itsestäänselvyydeksi

 

Moni henkilökunnan jäsen sanoo, että kurssi muistuttaa heitä asioista, joista he jo tiesivät. Yksi NanoLearningin keskeisistä tavoitteista onkin lisätä tietoisuutta ajan saatossa.

 

Alexander Östergård kertoo, että niinä päivinä, jolloin NanoLearning-kurssit lähetetään osallistujille, ihmiset käyttävät kursseilta tuttuja lauseita käytävillä. Niihin lukeutuvat esimerkiksi ”Tänään olin todellinen tähti”. Tämä lausahdus viittaa niin kutsuttuun STAR-malliin, joka on lyhennys englanninkielisestä lausahduksesta ”Stop, Ask, Think and React”. Tämä lausahdus onkin iskostunut monen työntekijän selkäytimeen.

 

Viking Line odottaa parhaillaan tuloksia pidemmästä kampanjasta, joka on keskittynyt tietojenkalastelun vastaiseen kampanjaan. Siinä on näkyvissä selkeitä merkkejä, miksi ihmiset klikkaavat epäilyttäviä linkkejä. Yrityksen sisäisissä tukipyyntölistauksissa on samanaikaisesti näkynyt yhä lisääntyvissä määrin tehtäviä, jotka käsittelevät epäilyttäviä sähköposteja ja haitallisia linkkejä. Toinen näkyvä merkki on, että tietoisuus lisääntyy ja työntekijät ovat oppineet varovaisuutta.

 

Turvallisuuskulttuurin luominen on jatkuvaa työtä. Jotkut työntekijät provosoituvat, jos he saavat tietojenkalasteluviestejä oman organisaationsa sisältä, mutta ne johtavat hyviin ja tärkeisiin keskusteluihin.

 

- Haluamme oikeastaan antaa papukaijamerkkejä heille, jotka tekevät virheitä. Virheiden tunnistaminen ja niistä kertominen ovat tärkeitä asioita onnistuneen turvallisuustyön kannalta, sanoo Alexander Östergård.

 

IT-uhka on yhä olemassa

 

Viking Linella on katse tulevaisuuteen – ja siihen kuuluu mukaan myös Junglemapin tietoturvaan keskittyneet kurssit.  IT-ympäristön kehitys ja kyberturvallisuuteen liittyvät uhat ovat yhä olemassa. Yhtiö on myös tyytyväinen yhteistyöhönsä Junglemapin kanssa. Jokaisella firman työntekijällä on henkilökohtainen kurssisuunnitelma, olipa kyseessä sitten Customer Success Manager tai markkinointisuunnittelija. Lisäksi uusien työntekijöiden perehdyttäminen on helppoa. Alexander Östergård kutsuukin kokonaisuutta NanoLearning-putkeksi.

 

Yhtiössä käytetään neljää eri kieltä, minkä johdosta mahdollisuus kurssien luomiseen ja niiden muokkaamiseen ovat tärkeitä asioita. Toinen merkittävä etu on, että monet työntekijät ovat yhä tietoisempia ja tarkkaavaisempia kursseilla opituista aihepiireistä myös vapaa-ajallaan.

Ihmisistä tulee fiksumpia IT-asioissa myös kotona. Samalla myös yrityksen IT-turvallisuus vahvistuu, toteaa Alexander Östergård.

Kolme hyvää puolta

Tässä on listattuna Viking Linen kokemuksia Junglemapin NanoLearningista
Icon

Helppo soveltaa

Uudet työntekijät pääsevät nopeasti perille asioista.

Icon

Tietojen-kalastelutestit kertovat tuloksia

Yritys saa saman tien tietoa koulutuksen vaikutuksesta ja haasteista.

Icon

Kertaus ja pohdinta

Osallistujat arvostavat että he säännöllisesti kertaavat asiota.

Asiakaskertomus   23 marraskuuta 2022