Asiakaskertomus   20 lokakuuta 2022

Orthex: ”NanoLearning on otettu vastaan erittäin positiivisesti”

Kun Orthex lähettää tietojenkalastelutestin työntekijöilleen ja he klikkaavat virheellistä linkkiä, se herättää tunteita monin eri tavoin. Ensin keksitään tekosyitä liiasta stressistä. Kun ensimmäisistä tunteista on päästy eroon, ihmiset kokevat häpeää ja sen jälkeen he keskustelevat asiasta kahvipöydässä ja tapaamisissa. Tämä onkin juuri se tahtotila, jota tarvitaan tietoturvatietoisuuden lisäämiseksi. – Vastaanotto on ollut todella positiivista, sillä kaikki ymmärtävät, että meille turvallisuus on todella tärkeä asia, sanoo Orthexin IT-projektipäällikkönä toimiva Tina Guldstrand.

GDPR
Tietoturva
NanoLearning
Orthex: ”NanoLearning on otettu vastaan erittäin positiivisesti”

Foto: Orthex

Orthex Group aloitti Junglemapin NanoLearningin parissa vuonna 2017, jolloin ensimmäisinä aiheina olivat Office365 ja GDPR. Yhteistyö on jatkunut siitä alkaen. Tietoturvallisuuden ja GDPR:n parissa järjestetään vuosittain kursseja johdonmukaisella ja tasaisella suoritustahdilla. Kuten aiemmin mainitsimme, vastaanotto on ollut positiivista.

- 99 prosenttia meidän käyttäjistämme suhtautuvat asiaan hyvin positiivisesti, sanoo Tina Guldstrand. He arvostavat jatkuvuutta. Lisäksi oppikerrat ovat lyhyitä ja oppimiskokemus on muokattavissa. Pieni ryhmä ajattelee, että he jo osaavat käsiteltävät asiat, mutta on vaikeaa erotella juuri tämä ryhmä.

Tina Guldstrand on vastuussa koulutuksista. Hän kokee, että kurssilla mukana olevista kyselyistä on suuri hyöty seurannan kannalta. Kyselyiden tulosten perusteella hän katsoo yhdessä Junglemapin Customer Success Managerin kanssa, miten heidän kannattaisi toimia jatkossa saavuttaakseen parhaimmat mahdolliset tulokset kursseilla.

- Voin käytännössä sanoa, että ”näin minä haluan tehdä” ja saan heti apua. Tekninen asiakastuki on parantunut merkittävästi, joten voimme pitää lyhyitä videopalavereja helpottaaksemme viestintää. Voin kaiken kaikkiaan sanoa olevani supertyytyväinen, sanoo Tina Guldstrand.

Erilaisia kohderyhmiä

Orthex on yksi Euroopan suurimmista muovituotteiden valmistajista. Heidän kannaltaan onkin tärkeää, että NanoLearningin saa helposti toimitettua eri maissa sijaitseviin konttoreihin ja eri kielillä. Viestinnän ja oppimisen kannalta haasteeksi aina muodostuu, että kaikkien kohderyhmien saavuttaminen voi muodostua haastavaksi. Yrityksen 300 työntekijästä noin 100 työskentelee vuorotyössä tuotannon parissa. Koska he eivät käytä työssään tietokonetta tai työsähköpostia, on vaikeaa saavuttaa heitä.

Orthex on kuitenkin ratkaissut tämän haasteen innovatiivisesti. He ovat laatineet NanoLearning-kursseihin pohjautuvia Powerpoint-esityksiä, joita tuotantopäälliköt käyvät suullisesti läpi. Tina Guldstrand näkee tässä suhteessa parannusmahdollisuuksia, vaikka fyysinen toimintaympäristö ja työmuoto saattavatkin muodostaa haasteen.

Orthex näkee myös hyötyjä niin kutsutussa STAR-mallissa. STAR-nimike juontaa juurensa englanninkielisestä lyhenteestä ”Stop, think, ask, react” eli pysähdy, mieti, kysy ja reagoi. Työntekijöitä myös palkitaan pienillä digitaalisilla kultatähdillä.

- Näin me ihmiset toimimme, tuumii Tina Guldstrand. Me haluamme saada hieman arvostusta, kun teemme asioita oikein. Me olemme huomanneet, että meidän työntekijämme eivät ole poikkeus.

Kolme NanoLearningin etua

Icon

Lyhyet ja säännölliset oppitunnet

99% työntekijöistä pitää opetuksesta ja palvelusta.

Icon

Testit aloittavat keskuttelun

IT-turvallisuus nousee esiin kahvipöydässä ja tapaamisissa.

Icon

Hyvä asiakastuki

Junglemapin palvelu ja asiakastuki ovat korkeatasoisia ja toimivat nopeasti.

Asiakaskertomus   20 lokakuuta 2022